CENTRUM KOOPERACJI I ZAOPATRZENIA PRZEMYSŁU

ROZWIĄZANIA BIZNESOWE


Firma NATPOL posiada sieć kontaktów biznesowych w przemyśle ciężkim pozwalającą na zapewnienie kooperacji przedsiębiorstw nie tylko w procesie technologicznym, ale również w aspekcie prawnym. Oferujemy rozwiązania pozwalające utrzymać dobre relacje biznesowe z dostawcami jak i odbiorcami produktów, takie jak:

Zarządzanie ciągłością działania – BCM
(Business Continuity Management)

Wykorzystując wiedzę o rynku i dynamikę zmian jesteśmy w stanie zagwarantować stabilność procesu technologicznego w zależności od podaży i popytu. Proponowane rozwiązania pozwalają na zabezpieczenie procesu produkcji przed nieplanowanymi przestojami i elastyczne dostosowanie do oczekiwań i potrzeb klientów. W ramach usługi analizujemy zagrożenia pojawiające się na rynku, zapewniając odpowiednie scenariusze w razie wystąpienia zagrożeń dla ciągłości produkcji.
Ponadto zawierane kontrakty gwarantują zobowiązanie utrzymania parametrów jakościowych określonych przez Klientów oraz realizację usług w ustalonych terminach, także w ramach usługi magazynowania produktu po stronie firmy NATPOL.

Kompensaty przemysłowe

Kompensata stanowi jedną z form płatności za świadczone usługi lub nabywane towary, a jej zastosowanie jest szczególnie atrakcyjne w przypadku braku środków pieniężnych kontrahenta i powstawania opóźnień w płatnościach.
Nasza oferta skupia się na przeprowadzaniu wielostronnych kompensat, które są cyklem bardziej skomplikowanym niż kompensaty dwustronne, wymagającym nie tylko wiedzy prawniczej, ale również znajomości rynku, na którym działa nasz kontrahent.
Posiadany portfel Klientów kooperujących w przemyśle ciężkim pozwala nie tylko na sprawne dokonanie kompensat, ale również skojarzyć firm mogących dokonać wzajemnych rozliczeń.
Po ustaleniu kręgu podmiotów mogących uczestniczyć w danym procesie kompensacyjnym i wynegocjowaniu warunków kooperacji przygotowujemy wszelkie dokumenty umożliwiające przeprowadzenie skutecznego rozliczenia w formie kompensaty.

Rozliczenia barterowe

Od umowy barterowej należy odróżnić umowę kompensacyjną, czyli kontrakt, w ramach którego sprzedający zgadza się przyjąć część ceny towaru/usługi w pieniądzach, a resztę w towarach/usługach. Umowa barterowa zakłada natomiast wyłącznie rozliczenia niepieniężne.
Umowa barterowa może dotyczyć wymiany usługi za usługę, towaru za towar, towaru za usługę lub usługi za towar. Polega na wzajemnej wymianie, bez konieczności sięgania po pieniądze. Pomimo braku rozliczenia w pieniądzach, ma charakter umowy odpłatnej.

Zabezpieczenia kontraktów

Oferujemy szeroki wachlarz narzędzi służących do zabezpieczenia zobowiązań umownych, które mogą uchronić przed skutkami zwłoki w zapłacie, a ich dobór zależny jest przede wszystkim od formy prawnej kontrahenta, skali transakcji handlowej, stosunków łączących strony umowy czy kosztów ustanowienia.
Współpracując z nami macie Państwo pewność, iż na bazie bogatego doświadczenia nasi specjaliści analizując konkretny stan prawny dobiorą najwłaściwsze rozwiązanie oraz przygotują niezbędne dokumenty do ustanowienia skutecznego zabezpieczenia.
Naszym priorytetem jest uzyskanie zabezpieczeń rzeczowych, które mogą zagwarantować w najpełniejszy sposób realne zabezpieczenie zawieranych kontraktów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Możecie państwo skonsultować się z odpowiednim działem co pozwoli na szybszą obsługę.
Kontakt